Thursday, October 15, 2009

تایپوگرافی با موضوع استاندارد توسعه منابع انسانی
این طرح در سال 1386 به عنوان تیتر کتاب (استاندارد توسعه منابع انسانی - آی.آی.پی) به قلم منوچهر سلطانی استفاده شد

سایز بزرگتر تصویر را در لینک زیر ببینید
Karimzadeh Brothers

Wednesday, October 14, 2009

شروع یک اتحاد

پس از مدتها فکر و برنامه ریزی، وب سایت رسمی ما سه برادر (حسن، من و مهدی) راه اندازی شد. در این سایت به انتشار ایده ها و طرح های خود، خواهیم پرداخت. جا دارد در اینجا تشکر مخصوصی از برادر بزرگترم (حسن) کرده باشم که برای شروع به کار این سایت، زحمات بسیاری کشید