Thursday, September 23, 2010

طلسم شکست

بالاخره طلسم شکست و من نیز پس از ماه‌ها تلاش به جمع اینترنت‌داران پرسرعت پیوستم. سراغ شش شرکت رفتم تا سرعت بگیرم. اول سراغ خرید خط تلفن رفتم تا بتوانم از امکانات ای.دی.اس.ال استفاده کنم. بعد فهمیدم خطی که به من فروخته شده، حتی قابلیت اتصال به اینترنت «دایال‌آپ» رو هم ندارد. این شد که به فکر وایمکس افتادم تا از دنیای اینترنت دور نمانم. در عرض پنج ماه سراغ پنج شرکت ارائه‌کننده این سیستم رفتم و بالاخره روز پنجشنبه گذشته، پنجمین شرکت به دادم رسید و در عرض دو روز، کار من را راه انداخت. حال خدا می‌داند آن چهار شرکت قبلی، چه وقت به یاد من می‌افتند و تماس می‌گیرند